Decyzje Rady Miejskiej Wrocławia – marzec 2019

Od 8 kwietnia za parkowanie zapłacimy m.in. zbliżeniowo i BLIKiem.

Od 8 kwietnia za postój na płatnym miejscu parkingowym przy ulicy będzie można zapłacić m.in. kartą Pay Pass i Pay Wave i BLIKiem. Nowe urządzenia pojawiają się na ulicach Wrocławia od początku marca.

W 299 parkomatach, które staną w mieście nadal możliwe będzie dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych (telefonem komórkowym). Wygaśnie natomiast możliwośc płatności za pomocą kart Urbancard.

Parkomaty będą zlokalizowane w tych samych miejscach co dotychczasowe. Blisko 200 urządzeń stanie w strefie C, 45 w strefie B i 58 w strefie A. Umowa z operatorem obowiązuje przez 7 lat.

Projekt uchwały

300 000 zł na projekt II etapu projektu Grow Green

Dodatkowe środki na rozpoczęcie prac projektowych dla II etapu projektu Grow Green przegłosowała w marcu Rada Miejska Wrocławia. Projekt zakłada remont i zazielenienie 5 podwórek, stworzenie „zielonej ulicy” Daszyńskiego i przebudowę połączenia Parku Tołpy ze Skwerem Ludzi Ze Znakiem „P”.

Nadal trwa przetarg na realizację I etapu projektu Grow Green, dofinansowanego z europejskiego programu Horizon 2020.

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_21_2019/index.html

Projekt uchwały

Jeden bilet na wszystkie linie i obniżka cen biletów okresowych

1 września 2019 r. pożegnamy się z biletami jednorazowymi na linie pośpieszne, nocne oraz podmiejskie. Zastąpi je jeden bilet jednorazowy na wszystkie linie. Normalny bilet jednorazowy na wszystkie linie ma kosztować 3,40 zł, ulgowy – 1,70 zł.

Obniżce ulegną też ceny biletów okresowych imiennych:

  • 30-dniowego na wszystkie linie z 98 zł na 90 zł,
  • 60-dniowego na wszystkie linie ze 180 zł na 170 zł,
  • semestralnego na dwie dowolne linie z 250 zł na 230 zł,
  • 30-dniowego aglomeracyjnego na wszystkie linie z 86 zł na 72 zł.

Projekt uchwały

Program restrukturyzacji długów czynszowych

Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie pomocy osobom z zadłużeniem czynszowym wobec miasta. Problemy z płatnościami ma dziś ok. 10 tys. najemców. Rekordzista ma prawie 400 000 zł zadłużenia.

Przepisy uchwały dotyczą mieszkańców, najemców, dzierżawców, a także osób, korzystających z nieruchomości gminnych (np. garaże, ogródki) bez tytułu prawnego, którzy nie mogą wyrwać się ze spirali wieloletniego zadłużenia.

Oprócz realnego oddłużenia, program restrukturyzacji zobowiązań finansowych ma na celu wypracowanie nawyku terminowego wnoszenia opłat, uproszczenie zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań, wreszcie zwiększenie wpływów z tytułu korzystania z nieruchomości komunalnych. Skorzystanie z możliwości, jakie daje program restrukturyzacji zadłużenia w zasobie komunalnym, ma pozwolić tym osobom na wyjście z długów i ochronić mieszkańców przed eksmisją.

Program ma być skuteczny wyłącznie wobec dłużników, którzy z różnych przyczyn, często od nich niezależnych, popadli w problem zadłużenia, a obecnie rzeczywiście zamierzają, przy pomocy miasta, ten problem rozwiązać.

Program restrukturyzacji zadłużenia przewiduje pięć wariantów:

  1. umorzenie całości zadłużenia po przekazaniu zajmowanej nieruchomości na rzecz miasta;
  2. umorzenie 70% zadłużenia – pod warunkiem spłaty pozostałych 30% w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania porozumienia;
  3. umorzenie 60% zadłużenia – pod warunkiem spłaty pozostałej części zadłużenia w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania porozumienia;
  4. proporcjonalne umorzenie kwoty zadłużenia w zależności od sumy rat wpłaconych przez dłużnika na poczet zadłużenia w tym samym okresie rozliczeniowym;
  5. umorzenie 50% zadłużenia w przypadku zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na mniejszy.

Uwaga: warunkiem niezbędnym do podpisania porozumienia, które zakłada spłatę części zadłużenia, jest również bieżące opłacanie czynszu za lokal. Nie są przy tym brane pod uwagę np. dochody dłużnika czy inne kryteria. 

Projekt uchwały

Wsparcie na Starcie – becikowe dla wieloraczków

Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w sprawie programu „Wsparcie na starcie”, które oznacza dodatkowe 2000 zł na każde dziecko, pod warunkiem, że zostało ono urodzone jako jedno z wieloraczków. Rocznie we Wrocławiu ok. 50 rodzin oczekuje przyjścia na świat dzieci, pochodzących z ciąż mnogich. Łącznie na ten cel Gmina w roku 2019 przeznacza 260,000 zł.

Rodzice wszystkich urodzonych po 1 stycznia 2019 r. w naszym mieście bliźniaków, trojaczków itd. zostaną beneficjentami nowej miejskiej inicjatywy. Program nie przewiduje progów dochodowych.

Wnioski będą wkrótce dostępne pod adresem: http://mops.wroclaw.pl/

Projekt uchwały

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.