Zwiększamy nakłady na walkę ze smogiem – na wniosek radnych .N dokonane zostało zwiększenie środków na wymianę pieców na ekologiczne, również w pustostanach. Uruchomiony został również w MOPS program osłonowy dla osób o niższych dochodach, którzy zmienili źródło ciepła na ekologiczne, a ich rachunki za ciepło wzrosną.